Aktualności

Od 27 lipca początek utrudnień na moście na ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje w imieniu wykonawcy robót o utrudnieniach w ruchu jakie wystąpią w dnia od 27 lipca do 10 sierpnia na moście na ul. Waksmundzkiej.

27.07.2015, 10:32 / więcej »

Remont mostu na ul. Waksmundzkiej: podpisanie umowy i przekazanie placu budowy

21 lipca o godzinie 10.00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu zostały podpisane umowy na roboty budowlane związana z remontem mostu na potoku Biały Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1673K ul. Waksmundzka w Nowym Targu, pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym ESBUD z Ochotnicy Dolnej, Powiatowym Zarządem Dróg w Nowym Targu i Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. Podpisy złożyli: prezes Stanisław Chryczyk, zastępca dyrektora PZD Krzysztof Szlaga i dyrektor MZWiK Wojciech Kniotek.

21.07.2015, 15:54 / więcej »

Przejazd kolejowy nadal zamknięty

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o. o. informuje, iż w związku z problemami technologicznymi związanymi z naprawą przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Kolejowej w Szaflarach, zmuszone jest do 21 lipca do godz. 15 przedłużyć zamknięciu przejazdu przez w/w przejazd.

17.07.2015, 14:32 / więcej »

Wykonawca kapitalnego remontu mostu w Nowym Targu wybrany

Przedsiębiorstwo ESBUD Stanisława Chryczyka z Ochotnicy Dolnej zostało wybrane na wykonawcę remontu mostu na potoku Biały Dunajec w ciągu ulicy Waksmundzkiej w Nowym Targu. Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę pod względem finansowym i gwarancyjnym. Koszt robót wyniesie 4 675 307,45 zł.

17.07.2015, 08:54 / więcej »

Zamknięty przejazd przez most na potoku Biały Dunajec

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że ze względu na planowane roboty remontowe most na potoku Biały Dunajec, w ciągu drogi powiatowej 1673K , ul. Waksmundzka w Nowym Targu, będzie zamknięty dla ruchu kołowego w okresie od 1 sierpnia do 13 grudnia 2015 roku. Objazd zostanie wyznaczony ulicą Jana Pawła II oraz drogą krajową 49.

16.07.2015, 15:45 / więcej »

Asfalt położony

W ramach przebudowy drogi powiatowej Ludźmierz-Szaflary-Ostrowsko, w Zaskalu położona została nowa nawierzchnia asfaltowa, na ostatnim dotychczas nie remontowanym odcinku drogi.

14.07.2015, 16:05 / więcej »

Zamknięta droga w Szaflarach

W związku z prowadzonymi robotami naprawczymi przejazdu kolejowego w km 26,390 (w ciągu ul. Kolejowej) w m. Szaflary, Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o. o. informuje, iż w dniach od 13.07.2015r. (od godz. 7:00) do 17.07.2015r. (godz. 15:00), ww. przejazd kolejowy będzie zamknięty dla ruchu samochodowego.

09.07.2015, 14:33 / więcej »

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców przy szpitalu

W Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbyło się oficjalne podpisanie umów na przebudowę ulicy Szpitalnej i Norwida w Nowym Targu. Inwestycja ma usprawnić ruch samochodowy i poprawić bezpieczeństwo przy Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznych i Cmentarzu Miejskim w Nowym Targu. Umowę podpisali: burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Robert Waniczek a w imieniu wykonawcy - pan Andrzej Kiernia.

07.07.2015, 17:52 / więcej »

zobacz archiwum »

stat4u